Integritetspolicy

Vilka vi är

Svenska Måltidslösningar AB
Tunavägen 39, Spartahuset
223 63 Lund
Telefon 040-40 00 49
Org.nr.559159-8437
www.mateneklar.se
order.mateneklar.se

För att kunna hantera beställningar/köp
För att kunna göra ett köp via Webbsidan måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt bekräftar att hen tagit del av informationen om personuppgiftsbehandling och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt/Maten e’ klars Integritetspolicy, se nedan.

Hur skyddar Maten e’ klar dina uppgifter?
För att hålla de personuppgifter Maten e’ klar behandlar I säkert förvar har Maten e’ klar vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de
utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och vilka som har tillgång är reglerad.

När Kunden registrerar sig för betalning skickas Kunden till Klarnas (Maten e’ klars samarbetspartner för betalningar). En betalsida som är SSL-krypterad och där Kunden fyller i sina personuppgifter och betalsätt. Maten e’ klar sparar således inte Kundens personnummer eller betal- /kreditkortsnummer.
Maten e’ klar skickar en referens med envägskryptering till Klarna vid efterkommande betalningar. Länk till Klarnas
integritetspolicy.

Vilka personuppgifter behandlas och hur använder vi dina personuppgifter?
De personuppgifter som är ditt namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress och telefonnummer.

Vad används uppgifterna till?
Maten e’ klar har rätt att använda dina personuppgifter för kommunikation gällande ärenden som rör Maten e’ klar och dess produkter. Kunden ansvarar för att uppdatera sina uppgifter på Min sida.
Maten e’ klar ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter.

Hur länge sparar vi uppgifterna?
Maten e’ klar går igenom kundregistret en gång per halvår. Vi lagrar registrerade personuppgifter i 24 månader efter det att prenumerationen avslutats. Maten e’ klar hanterar kunduppgifter enligt föreskrifter i dataskyddsförordningen (GDPR) och vi lämnar ej ut eller säljer dem till tredje part.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter
Du har, enligt gällande dataskyddsförordningen (GDPR), rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på vår hemsida. Den kan alltså inte skickas per e-post om du vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade.

Om någon av de uppgifter du lämnat till Maten e’ klar förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Maten e’ klar korrekta uppgifter genom att skicka ett mail till info@mateneklar.se . Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Hur du kontaktar oss
Om du har frågor gällande Maten e’ klars hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några utav dina rättigheter kopplade till Maten e’ klars hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Personuppgiftsansvarig
Fredrik Andersson
fredrik@mateneklar.se